Trygg mat

08
Mar 2022

9:00
  Måltidets Hus/Nofima, Richard Johnsensgt. 4, 4021 Stavanger

TID: kl 9.00 – 16.00

For alle som håndterer mat profesjonelt er det helt avgjørende at maten ikke påfører sykdom til de som spiser den.

Målet med kurset er at deltagerne skal få kunnskap om mattrygghet, som gjør dem i stand til å vurdere risiko i egen virksomhet. Kurset består av teori og noen enkle øvelser. Med kunnskaper fra kurset kan man arbeide videre med tilrettelegging av hygiene og HACCP i sin bedrift.

Mer info og påmelding: https://nofima.no/arrangementer/kurs-i-trygg-mat-2/