Innføringskurs i siderproduksjon med sidersmaking og besøk til siderprodusent

01
Oct 2021

9:00
  Måltidets Hus, Richard Johnsens gate 4, Stavanger, Norge

Målet med kurset

Kurset er tilpassa deg som vil vita litt meir om sider og korleis sider vert laga. Kanskje har du laga din eigen sider eller ynskjer å prøva. Kurset er og nyttig om du vurderer å satsa på sider-produksjon som næring, og som forkurs for Kompetansenettverket for lokalmat sine 3-dagars
siderkurs i Ulvik (3.-5. november).

Innhald

• Kva er sider? – typar og stilar; gode sidereplesortar, smakstilsetjing m.m.
• Kva utstyr treng du? – frå pressing til emballasje for ferdige produkt, tilpassa ulike produksjonsomfang
• Gjæringsprosessen, og korleis denne kan styrast. Tilsett gjær eller spontan gjæring? tilsetjing av sukker?
• Moglege utfordringar og feil som kan koma, og korleis ein kan unngå desse
• Sensorisk marknadsføring. Korleis faktorar som emballasje og historieforteljing påverkar kunden
• Trendar innan sider
• Smaking av tradisjonelle sidertypar og sider med smakstilsetjing og issider. Korleis vurdera smak på sider.
• Besøk til Sandalen gard, Randaberg – omvisning i sideriet og smaksprøvar

Målgruppe

Lokalmatprodusentar innan frukt- og drikkeproduksjon med mindre enn 10 årsverk. Erfaring med juiceproduksjon kan vere ein fordel, men kurset passar for nybegynnarar og!

Vel møtt til faglig veiledning og nettverksbygging!

Kurshaldarar

  • Eivind Vangdal, tidlegare frukt- og siderforskar ved NIBIO Ullensvang forskingssenter på Lofthus. Han bidreg med sin unike kunnskap om sider-produksjon saman med
  • Guro Helgesdotter Rognså. Ho har doktorgrad innan molekylær gastronomi, er sommelier og dommar i fleire norske mat- og drikke konkurransar.

 

Arrangører; Nofima, Kompetansenettverk lokalmat SØR, Rogaland fylkeskommune og Vestland fylkeskommune

 

Les meir – påmelding:

https://nofima.no/aktivitet/innforingskurs-i-siderproduksjon-med-sidersmaking-og-besok-til-siderprodusent/