GRUNNMODUL for SERVERINGSBEDRIFTER, 3 samlinger. NY DATO!!!

05
Apr 2022

9:00
  Måltidets hus, Richard Johnsensgt 4, 4021 Stavanger

[tb_google_map address="Måltidets hus, Richard Johnsensgt 4, 4021 Stavanger" height="150px"]

TID:

  • Samling 1: 5. – 6. april
  • Samling 2: 26. – 27. april
  • Samling 3: 6. – 7. september

Gode mat- og drikkeopplevelser må til for å lykkes med regjeringens visjon for Matnasjonen Norge. Her har serveringsbedrifter som tilbyr lokalmat en sentral rolle og kunnskap blir et viktig element for å gi den gode opplevelsen til gjesten.

For å styrke kompetansen tilbys grunnmodul for serveringsbedrifter. Gjennom tre samlinger tar den for seg basiskunnskaper for å kunne starte/drive eget serveringsted, enten det er selskapsservering, servering på egen gård eller opplevelsesmat.

• Bli tryggere på egen kompetanse innen bevertning
• Øke kunnskapen om kundebehov, prising og merkevarebygging
• Bli kjent med andre serveringsbedrifter

Grunnmodulen går over 3 samlinger med ulike fagtema og gjestekokker

Samling 1: Turistbussen kommer!!! m/ Atle Lura, Effektiv matlaging til mange.
Samling 2: Mat med noe på hjerte m/ Karl Erik Pallesen, Hvordan formidle historie gjennom mat og drikke
Samling 3: Opplevelsesmat m/ Frode Selvaag, Hvordan ta ut merverdi av et måltid. Pakkesalg – mat og opplevelse

Det blir blanding av teori og praktisk arbeid på samlingene, og besøk til ulike serveringsbedrifter.

PÅMELDINGSFRIST 31. MARS
Grunnleggende tema på kurset:
• Definere egen bedrift
• Hvordan drive serveringssted
• Vertskapsrollen
• Kalkyler, prising og budsjett
• Markedsføring og merkevarebygging, bruk av sosiale media
• Kundebehov og verdiløft
• Drikkelære
• Servere trygg mat
• Lover og forskrifter for serveringsbedrifter

Overnatting må eventuelt ordnes av hver enkelt deltager.

 

Les mer om kurset og påmelding på:

https://nofima.no/arrangementer/grunnmodul-for-serveringsbedrifter/