Grunnmodul for serveringsbedrifter – 3 samlinger- UTSATT TIL 2022

25
Jan 2022

9:30
  Måltidets hus, Richard Johnsensgt 4, 4021 Stavanger

Grunnmodulen er utsatt til våren 2022 pga. covid.  Informasjon om nye datoer kommer !!

Gode mat- og drikkeopplevelser må til for å lykkes med regjeringens visjon for Matnasjonen Norge. Her har serveringsbedrifter som tilbyr lokalmat en sentral rolle og kunnskap blir et viktig element for å gi den gode opplevelsen til gjesten.

For å styrke kompetansen tilbys grunnmodul for serveringsbedrifter. Gjennom tre samlinger tar den for seg basiskunnskaper for å kunne starte/drive eget serveringsted, enten det er selskapsservering, servering på egen gård eller opplevelsesmat.

• Bli tryggere på egen kompetanse innen bevertning
• Øke kunnskapen om kundebehov, prising og merkevarebygging
• Bli kjent med andre serveringsbedrifter

Grunnmodulen går over 3 samlinger med ulike fagtema og gjestekokker

Samling 1:  UTSATT til MAI: «Mat med noe på hjerte» med Charles Tjessem (ny dato kommer)
Samling 2:  20. og 21. april: «Turistbussen kommer!» med Atle Lura
Samling 3:  1. og 2. juni: «Opplevelsesmat» med Frode Selvaag

Det blir blanding av teori og praktisk arbeid på samlingene, og besøk til ulike serveringsbedrifter.

PÅMELDINGSFRIST 12. APRIL

Fagansvarlig for kurset: Stian Iversen, kokk og rådgiver i Nofima


Grunnleggende tema på kurset:
• Definere egen bedrift
• Hvordan drive serveringssted
• Vertskapsrollen
• Kalkyler, prising og budsjett
• Markedsføring og merkevarebygging, bruk av sosiale media
• Kundebehov og verdiløft
• Drikkelære
• Servere trygg mat
• Lover og forskrifter for serveringsbedrifter

Overnatting må eventuelt ordnes av hver enkelt deltager.

 

Les mer om kurset og påmelding på:

https://nofima.no/aktivitet/grunnmodul-for-serveringsbedrifter/