Kurs i Videreforedling av kjøtt (2 dager) – AVLYST!

22
Nov 2021

10:00
  Mosjøen Videregående Skole, Avdeling Kippermoen, Mosjøen, Norge

[tb_google_map address="Mosjøen Videregående Skole, Avdeling Kippermoen, Mosjøen, Norge" height="150px"]

DATO:  22. – 23. november

TID:  Oppstart kl 10.00, 22. november. Slutt kl 16.00, 23. november

STED: Mosjøen videregående skole studiested Kippermoen (inngang fra Kippermovegen)

 

Gjennom teori og praktiske øvelser får du kunnskap om hva som skal til for å kunne produsere kjøttprodukter på en forsvarlig og god måte. Du får innblikk i kjøtt som råvare, prosessen og de ulike ingredienser og trinn i en kjøttproduksjon. I tillegg får du informasjon om faktorer som påvirker en slik produksjon (regelverk, lokaler, emballasje, maskiner, salgskanaler, mattrygghet osv.)

Opplæringen er grunnleggende og bidrar til en viktig forutsetning for å starte opp med lokal kjøttproduksjon fordi den utvikler dine ferdigheter og helhetlige forståelse innen kjøtthåndverket.

Om kursholder:

Indre Oslo matforedling (IOm) er en liten kjøttforedlingsbedrift i hjertet av Oslo som driftes av Timon Botez og Magnus Thorvik.

 

For mer informasjon og påmelding:

https://nibio.no/tema/mat/kompetansenettverk-for-lokalmat-i-nord/kurs/_/attachment/inline/eb0b4197-f650-4076-a684-c2d6732909b5:432bbf1c5d85814b427b930d47cf79243afa4786/Annonse%20Kj%C3%B8ttkurs%20Nordland.pdf