Fagstoff

Naturlige og vaskede skorper

For forbrukerne er skorpen det første de møter på en ost og kan avgjøre om de kjøper den…