Praktisk, digitalt ystekurs: bløt blåmuggost og kittost

02
Feb 2022

9:00

Tidspunkt: 02.02.22, kl. 09-16.

Kurslærer er  Claes Jürss fra Jürss mejeri. Under kurset skal han lage hvitmuggost som også kan vaskes med kitt sånn at den blir en kombiost. Du kan velge å tilsette blåmugg i stedet for hvitmugg sånn at du kan lage en myk blåmuggost eller en blåmuggost med hvitmugg utenpå.

Kurset gjennomføres slik at du kan yste parallelt i eget ystekar.

Vi starter med teknisk informasjon om den digitale sendingen kl 9, deretter går vi rett i ystekaret for å klargjøre, for deretter å ta en teoridel. Kurset blir vekselvis mellom teori og ystekaret.

Det blir lagt opp til pauser underveis.

Kurset vil følges opp med en oppfølgingstime for å se, vurdereog evaluere resultatene, og selvfølgelig svare på spørsmål.

Mer informasjon:

https://nibio.no/tema/mat/kompetansenettverk-for-lokalmat-i-nord/kurs/_/attachment/inline/eb0b4197-f650-4076-a684-c2d6732909b5:ee89238b9f62533130144f9a7f363a66ad86b7dc/2022%20praktisk%20digitalt%20ystekurs.docx%20(1).pdf