Budsjett – få det på plass

31
Dec 2021

0:00

Online ta det når det passar deg.

Grunnkurs i driftsbudsjett – inntekter, variable kostnader, faste kostnader, lønn, finans og overskot. Budsjett er noko ein må hoppe i og sette av litt tid med, men då er det lurt å vete kva ein skal budsjettere. Få inspirasjon via videoar der økonomiske samanhengar er forklart. Oppgåver, dokument til å laste ned, eks. presentert. . Les først artikkelen om det økonomiske kretsløpet her, Kurset gir deg oversikt over dei budsjetta du treng for å sette opp ein søknad og planlegge inntekter og utgifter.

Link til meir informasjon og påmelding: Budsjettet – få det på plass – NOKURS

NOKURS – Videokurs og opplæring vil det komme fleire digitale kurs for deg som du kan ta når det passar deg.