GRUNNMODUL – videreforedling av frukt og bær – 3 samlinger

23
Mar 2022

9:00
  Nofima Ås, Osloveien, Ås, Norge

Kurset gjennomføres med forbehold om smittesituasjonen (Covid-19), og flyttes ved behov.

Grunnmodulen består av 6 kursdager fordelt på 3 samlinger (2 kursdager per samling).

I løpet av kursdagene vil det bli lagt vekt på riktig behandling fra råvare til ferdig produkt gjennom bl.a. valg av utstyr, varmebehandling, tilsetnings- og hjelpestoffer, emballering og lagring. Kurset vil omfatte både teori, praktiske øvelser og bedriftsbesøk. I tillegg gis informasjon rundt regelverk, merking av mat og mattrygghet.

DATOER 2022:

Samling 1: 23.-24. mars, Nofima Ås

Samling 2: 10.-11. mai, Nofima Ås

Samling 3: 27.-28. september, Nofima Ås

 

STED: Nofima AS, Osloveien 1, 1430 Ås

PÅMELDING: klikk her for påmelding:, eller www.nofima.no/aktiviteter. Ved behov for hjelp, kontakt Lily S. Rømcke, lily.romcke@nofima.no

tlf 64970247. Bindende påmelding innen 26.2.2021

PRIS: Kr 6000,- pr. person – hvis 2 personer fra samme bedrift blir prisen kr 10000,-. Inkl. lunsj og kursmateriell alle dagene.