Grunnmodul lokal kjøttforedling

10
Feb 2020

11:00
  Osloveien 1, 1430 Ås, Norway

[tb_google_map address="Osloveien 1, 1430 Ås, Norway" height="150px"]

Grunnmodulen er et breddefaglig kurstilbud innen kjøttforedling og går over 3 samlinger (av to- og tredagers varighet). Det legges opp til individuell studie- og arbeidsperiode mellom hver samling.

Dato: 10. februar 2020 – 11. juni 2020
Sted: Nofima, Ås for de to første samlingene, for samling 3 er ikke sted avgjort
Pris: Kr 7000,- pr. person – hvis 2 personer fra samme bedrift blir prisen kr 12000,-. Inkl. lunsj og kursmateriell alle dagene.

Les mer og påmelding på Nofimas nettsider.

https://nofima.no/aktivitet/grunnmodul-lokal-kjottforedling-3/