Lokalmat i digitale kanaler – 3 nettsamlinger

07
Apr 2021

11:00

Gode digitale salgskanaler øker salget! For å øke omsetningen din er det viktig å være synlig på nett.

En attraktiv nettbutikk er kanskje neste steg for deg? Bli med på kursserien vår for å bli mer tilgjengelig og attraktiv for dine kunder. Lær deg hvordan du kan utvikle salgsapparatet ditt for å nå ut i flere kanaler.

Sted: Digitalt på Zoom – fordelt på tre samlinger 7, 14 og 17 april, hver på 2 timer (kl. 11.00 – 13.00)

Målgruppe:  lokalmatprodusenter og mathåndverkere med inntil ti årsverk.

Pris: kr 600 for alle samlingene

Tre samlinger 

Kurset er over 3 samlinger, hver på 2 timer fra klokken 11.00-13.00. Du møter produsenter som har valgt ulike salgsløsninger på nett. Underveis blir det egne oppgaver å jobbe med og dere blir satt i mindre grupper for å diskutere ulike muligheter. I forkant av hver samling får du tilsendt en lenke for oppkobling til kurset. For å få til god dialog mellom deltakerne, er det begrenset antall plasser.

Tema på samlingene:

1. samling – Varer og kunder (onsdag 7. april, kl. 11-13)
Du får hjelp til å kartlegge vareutvalget ditt, til å finne den typiske kunden din og hvor denne er å treffe. Vi ser også på hvordan transaksjon og distribusjon foregår, om det skjer samtidig eller hver for seg. Vi finner ut hvor og hvordan vi kan nå frem til kundene. Hvilke muligheter vi har for å motta betaling og hvilke alternativer som finnes for levering.

2. samling – Mål og muligheter (onsdag 14. april, kl. 11-13)
Du får innsikt i ulike salgskanaler og forskjellige modeller for kundedialog. Vi møter to produsenter som deler sine erfaringer, hvilke valg de har gjort, hvorfor, og hva det har ført til. Vi skal se på strategi, på bedriftens ressurser og nye veier til forbruker. Og, ikke minst, hvordan pandemien har endret forbruksmønster.

3. samling – Tekst og bilde (lørdag 17. april, kl. 11-13)
Du er ikke lengre ansikt til ansikt med kundene dine. Hva skjer når du ikke kan ha en «normal» salgssituasjon, men må ha et «medie» mellom deg og kundene? Det er ulike måter å bruke tekst og bilde på digitale plattformer. Hvordan kan du på en enkel måte fortelle om varene dine og gjøre de lettere tilgjengelig? Vi ser på kostnader og arbeidsinnsats ved å drifte en nettbutikk.

 

Les mer om kurset på

https://nofima.no/aktivitet/lokalmat-i-digitale-kanaler/