Pølsemaker, pølsemaker, hvor har du gjort av deg?

04
Nov 2020

9:00
  Osloveien 1, Ås, Norge

[tb_google_map address="Osloveien 1, Ås, Norge" height="150px"]

Et grunnleggende kurs i kjøttproduksjon

4. – 5. november 2020 på Nofima, Ås

Pølser er noe de fleste aldri blir lei. Pølser passer i alle anledninger og man har mulighet å finne sin egen favoritt. Men, for å kunne lage gode farseprodukter trenger man kunnskap, noe dette kurset vil gi i både teori og praksis.

Vi ser for oss to kunnskapsrike dager med pølser i lange baner – grove/fine, tykke/tynne, milde/sterke, røkte/urøkte og deltagernes egne forslag. Det meste av tiden vil vi være i pølsemakeriet, så ta gjerne med egnet arbeidstøy om mulig.

Målet med kurset

  • Deltagerne skal lære å lage sine egne resepter
  • Deltagerne skal lære teori og praktisk farse-/pølseproduksjon
  • Deltagerne skal lære om kjøttråvaren og om hjelpe- og tilsetningsstoffer i pølseproduksjon

Målgruppe

Småskala kjøttprodusenter, med mindre en 10 årsverk, som driver med eller tenker på å starte opp med lokalmatproduksjon

Kursansvarlig er Nofima på Ås. For mer informasjon og påmelding se her.

Redusert kursavgift ved tilleggspåmelding til kurset «Kurs i nedskjæring, økt utbytte av slakteskrotten» som går 2.-3. november 2020 på Nofima Ås. Se påmeldingsinfo.  

https://nofima.no/aktivitet/polsemaker-polsemaker-hvor-har-du-gjort-av-deg/