Kompetansenettverket i Sør-Norge

Område

Dekker fylkene Agder og Rogaland.

Ansvarlig

Matforskningsinstituttet Nofima er ansvarlig for Navet i Sør-Norge.

Vi tilbyr

Lokalmatprodusenter kan få tilbud om hjelp for å lykkes med videreutvikling og verdiskaping.

Målgruppen for Kompetansenettverket er små matbedrifter med inntil 10 ansatte.

Det kan være primærprodusenter eller næringsmiddelbedrifter med mål om å utvikle, foredle og selge kvalitetsprodukter basert på lokale råvarer eller reiselivsbedrifter som har utviklingsprosjekter i samarbeid med lokalmatprodusenter.

Besøksordningen

Gjennom Besøksordningen kan du få tilbud om et gratis besøk av en aktuell rådgiver inn i din egen virksomhet. Det kan være en person fra et matfaglig miljø eller annet basert på det behovet du måtte ha.

I løpet av besøket kan det utføres noe konkret arbeid i tillegg til rådgivning og en enkel analyse for å kartlegge dagens situasjon, potensialet og behov. Rådgiveren skal også kunne vise vei til andre kompetansemiljøer og mulige offentlige virkemidler basert på ditt behov.

Vi tilbyr lokalmatprodusenter verdifull bistand innen

  • Produkt- og prosessutvikling
  • Testproduksjon
  • HACCP, holdbarhet og hygiene
  • Regelverkskrav og kundekrav
  • Markedsføring og merkevarebygging
  • Distribusjon og priskalkulasjon
  • Bedriftsutvikling og strategier

Prøveproduksjon og kurs

Gjennom kompetansenettverket kan du få tilgang til Nofimas matverksteder både i Stavanger og på Ås. Disse er en arena for forskning, innovasjon, produktutvikling, kurs, nettverk og undervisning. Vi har et velutstyrt fullskala bakeri, en komplett kjøtthall, en pakkehall der du kan få hjelp i valget av emballasje og en prosesshall for vegetabiler (frukt, bær og grønnsaker).

Det er muligheter for tverrfaglig samarbeid mellom alle disse prosesshallene, og dermed muligheter for å arbeide med sammensatte produkter som består av flere typer råvarer.

Neste arrangementer