Næringsberegning og merking – kjøttvarer

03
Dec 2020

10:30
  Nofima Ås, Osloveien, Ås, Norge

Digitalt kurs i Næringsberegning og merking av kjøttvarer

På dette kurset lærer du hvordan du skal merke produktene i forhold til de krav som stilles.

I dette kurset bruker vi den ferdige resepten som grunnlag for all den informasjonen som skal stå på etiketten. I tillegg går vi gjennom allergener og andre aktuelle tema når man skal merke et produkt.

Kurset starter kl. 10.30 og avsluttes kl. 14.00. Kurset koster kr 300,- pr deltager.

Du finner påmeldingslenke på siden.

Aktuelle tema:

  • Oppbygning av en resept
  • Protein, fett og karbohydrat, hva betyr det?
  • Allergener
  • E-nummer
  • Kg Kalorier og KGJ hvordan regnes dette ut.
  • Hvor finnes informasjonen hen?
  • Pakkemaskiner og pakkemateriell.
  • Ulike gasser til pakking.
  • Aktuelle pakkeløsninger er også en del av dette kurset, man skal ha lært hvordan man merker produktene i forhold til de krav som stilles.

Kurset gjennomføres av Nofima As på Ås i regi av kompetansenettverk for lokalmat Øst.

https://nofima.no/aktivitet/3-naeringsberegning-og-merking/