Kurs i Trygg mat

22
Mar 2023

9:00
  Måltidets hus, Richard Johnsens gate, Stavanger, Norge

[tb_google_map address="Måltidets hus, Richard Johnsens gate, Stavanger, Norge" height="150px"]

DATO:  22. mars

TID:  kl 9.00 – 16.00

 

Kunnskap om risiko ved egen produksjon sammen med god tilrettelegging av hygiene er nødvendig for å sikre at maten er trygg. Kurset gir innsikt i mattrygghet med mikrobiologi og hygiene, samt HACCP metoden.

Samtidig får deltagerne nyttig dialog og erfaringsutveksling med andre mindre aktører.

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) er en metode for å sikre maten, basert på at man på en systematisk måte vurderer risiko for å forebygge at noe går galt.

Målet med kurset er at du skal få kunnskap om mattrygghet, som gjør deg i stand til å vurdere risiko i egen virksomhet.

Kurset består av teori og noen enkle øvelser.

Med kunnskaper fra kurset kan du arbeide videre med tilrettelegging av hygiene og HACCP i din bedrift.

Kursholder Gro Haugvaldstad Kleiberg, Seniorforsker i Nofima, har lang erfaring med arbeid innen mikrobiologiske problemstillinger knyttet til produksjon av næringsmidler, både risiko i forhold til sykdomsfremkallende mikroorganismer og holdbarhet. Hun jobber med, og har hatt kurs for, så vel næringsmiddelbedrifter som lokalmatprodusenter som ønsker hjelp og veiledning for å kunne produsere trygge produkter.

 

For mer informasjon og påmelding:   https://nofima.no/arrangementer/kurs-i-trygg-mat-3/