Kurs i videreforedling av kjøtt med Magnus Thorvik fra Indre Oslo matforedling (2 dager)

25
Apr 2022

10:00
  Mosjøen Videregående Skole, Avdeling Kippermoen, Mosjøen, Norge

[tb_google_map address="Mosjøen Videregående Skole, Avdeling Kippermoen, Mosjøen, Norge" height="150px"]

DATO: 25. – 26. april

TID: oppstart kl 10.00 – avslutning kl 16.00 siste dag.

 

Gjennom teori og praktiske øvelser får du kunnskap om hva som skal til for å kunne produsere kjøttprodukter på en forsvarlig og god måte. Du får innblikk i kjøtt som råvare, prosessen og de ulike ingredienser og trinn i en kjøttproduksjon. I tillegg får du informasjon om faktorer som påvirker en slik produksjon (regelverk, lokaler, emballasje, maskiner, salgskanaler, mattrygghet osv.)

Opplæringen er grunnleggende og bidrar til en viktig forutsetning for å starte opp med lokal kjøttproduksjon fordi den utvikler dine ferdigheter og helhetlige forståelse innen kjøtthåndverket.

Om kursholder:

Indre Oslo matforedling (IOm) er en liten kjøttforedlingsbedrift i hjertet av Oslo som driftes av Timon Botez og Magnus Thorvik.

 

Mer info og påmelding:

https://www.facebook.com/lokalmatinord