Grunnmodul ville nyttevekster fra sjø og land. 4 samlinger

21
Jun 2022

9:00
  Inderøy, Norge

[tb_google_map address="Inderøy, Norge" height="150px"]

DATO: 21. – 22. juni

 

Spiselige ville vekster, sopp, tang og tare er eksempler på råvaregrupper i stor vekst både her til lands og på det internasjonale markedet. Det er økende business hos stjernerestauranter, sankere og matforedlere. Vi ser økt bevissthet rundt bærekraft og lokal ressursutnyttelse hos forbrukerne rundt høsting fra naturen, dyrke selv og lokalprodusert mat. En forbrukertrend om skaper omstillingsbehov og medfører muligheter for lokalmatprodusenter til å produsere og differensiere seg i markedet med å ta i bruk «nye råvarer». Vårt klima og vår natur bidrar også til at råvarer fra våre trakter har høy verdi.

Den botaniske kunnskapen varierer. Målet er økt forståelse og økt lønnsomhet for lokalmatprodusenter gjennom mer tilberedning og salg av trygge produkter med ville vekster.

 

Mer info/påmelding: https://trondelag.pameldingssystem.no/grunnmodul-ville-vekster

Spørsmål: bjotro@trondelagfylke.no 1 M: 975 94 332