Unik opplæring i bruk av ville vekster fra sjø og land – 3 samlinger

05
Sep 2023

9:30
  Hustadvika Havhotell, Storholmvegen 90, 6444 Farstad

[tb_google_map address="Hustadvika Havhotell, Storholmvegen 90, 6444 Farstad" height="150px"]

DATO: 5. – 6. september

TID: kl 9.30 -15.30

 

Bli med på en unik opplevelse med vårt kompetansetilbud i opplæring i bruk av ville vekster fra sjø og land. Opplæringen er skreddersydd for lokale produsenter, mindre serveringssteder, sankere og matentusiaster i Møre og Romsdal. Alle som ønsker å utvide sin kunnskap om naturens spiselige skatter, arter, bruksområder og markedspotensial bør vurdere tilbudet.

Fagfeltet er omfangsrikt og relativt nytt, og vi opplever varierende botanisk kompetanse og foredlingskunnskap hos målgruppa. Derfor samler vi noen av de fremste fagressurser i landet på området for å styrke kunnskap og ferdigheter som bidrar til produktutvikling og økt inntjening. Produsenter som har lyktes godt med å tilby spesialprodukter med ville vekster, deler sine erfaringer på samlingene.

3 samlinger a 2 dager utgjør til sammen et opplegg på til sammen 6 samlingsdager. I tillegg tilbys inntil 7 timers gratis individuell oppfølging (kartlegging av vekster i deltakerens nærmiljø).

Samling 1: 5 – 6 september på Hustadvika Havhotell
Samling 2: 3 – 4 oktober i Valldal
Samling 3: 6 – 7 mai 2024 i Eikesdalen

Vi lærer mer om praktisk sanking, artskunnskap, dobbeltgjengere og forholdsregler, lagring og råvareverdi, konservering og bruk, samt kommersiell utvikling, kalkulering, marked og salg. Målet er økt lønnsomhet for lokalmatprodusenter gjennom mer tilberedning og salg av særegne produkter hvor ville vekster preger ferdigproduktet.

 

For mer informasjon og påmelding:  Unik opplæring og bruk av ville vekster fra sjø og land (pameldingssystem.no)