Teorikurs for ysteriansatte

18
Apr 2023

18:00
  Grindal Salmon Lodge, Orkdalsveien, Rennebu, Norge

[tb_google_map address="Grindal Salmon Lodge, Orkdalsveien, Rennebu, Norge" height="150px"]

DATO: 18. – 21. april

TID: oppstart kl 18 (18. april), avslutning kl. 13 (21. april)

STED: Grindal Salmon Lodge og Grindal Ysteri, Rennebu

 

Kursinnhald: kortversjon/utdrag av teorien frå «Modulkurset»/«Lokal foredling og omsetning»:

– Mjølkekjemi og mjølkemikrobiologi

– Mjølkehandsaming, kjølelagring, pasteurisering

– Kulturar, kulturtillaging, kva kulturar kva brukast til kva?

– Dårlege mikroorganismar, hygienepraksis i ysteriet for å motarbeide desse

– Teknologi ulike løypeostar – faktorar i ysteprosessen som gjer at osten blir slik som han blir

– Drenering og salting av ost

– Modningskulturar, modning og stell av ost på lager.

– Ostefeil – kva er årsaka, og kva skulle vore gjort annleis med desse ostane

Kursholder: Ragnhild Nordbø, er utdanna næringsmiddelkandidat frå Ås. Ho har arbeidd som ostefagleg rådgjevar ved Ressurssenteret ved Sogn Jord- og Hagebruksskule sidan 2004. Ho har vore budeie i over 30 år og driv no gard med ysteri i Trøndelag.

Pris: Inkluderer kursavgift, overnatting og mat alle dagar. Grindal Salmon Lodge kr 5500 pr person i enkeltrom og kr 5000 pr person i dobbeltrom.

 

For praktiske spørsmål: Elisabeth Fagerland epost: elisfager@live.no | tlf. 46423366

Arrangør: Kompetansenettverket i MIDT i samarbeid med Norsk Gardsost. 

 

Påmelding og meir om kurset:

https://trondelag.pameldingssystem.no/teorikurs-for-ansatte-pa-ysteri

Kontakt: Beth Tronstad | 97594332 | bjotro@trondelagfylke.no