NETTKURS: Nedskjæring og egenskaper til enkeltmuskler i storfe og andre dyreslag

01
Nov 2024

10:00

DATO: 01. nov 2024

TID: kl. 10:00 – 14:00

PRIS: kr 700,- per person

PÅMELDING OG MER INFORMASJON: Følg linken: Nettkurs i nedskjæring og egenskaper til enkeltmuskler i storfe og andre dyreslag | Nofima Bindende påmelding innen 25.10.2023

Dette kurset vil ta for seg nedskjæring og mørning av storfekjøtt. Vi er fortsatt veldig tradisjonelle på bruk av muskler til biffkjøtt. Lite å finne av de nye musklene ute i butikkene.

Kursinnhold

Vi vil ta for oss utskjæringen av enkelte av de tradisjonelle biffmusklene, samt et par «nye» muskler. Ved å lære mer om de enkelte musklene vil vi sammen øke økonomien i storfeslaktet samt gi forbrukerne enda bedre spiseopplevelser. I dag går 10-12% av dyret til biffkjøtt, kan vi øke dette? I tillegg vil vi gjennomgå nedskjæring og oppdeling av andre dyr.

Tema er:

•           Hva er kjøtt

•           Utskjæring av ulike muskler (film)

•           Mørning av kjøtt

•           Spisekvalitet på enkeltmuskler

•           Muskler fra andre dyr

Mål med kurset

Etter kurset skal deltagerne ha kunnskap om hvor på dyret de enkelte musklene sitter og hvilke som egner seg til biff. De skal ha kjennskap til ulike metoder ved mørning av kjøtt. De skal også ha kjennskap til muskler og utbeining av andre dyreslag.

Målgruppe

Lokalmatprodusenter (<10 årsverk), som foredler norske kjøttråvarer, eller de som ønsker å starte med en slik produksjon. Kurset er beregnet for kommersielle aktører som produserer for salg.

Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen, Nofima