Nettkurs: Lær om pakking og merking av egne lokalmatprodukter

05
Sep 2023

10:00

Pakking og merking av lokalmatprodukter.

EU og Norge har bl.a. innført nye felles merkeregler (Matinformasjonsforordningen, EU nr. 1169/2011). Hensikten er å gjøre det lettere for forbrukerne å forstå hva en matvare inneholder.

F.o.m. 2017 ble de nye reglene innført med full virkning ved at også næringsinnholdet skal være oppgitt. Dette omfatter en obligatorisk merking av andel energi, fett, mettede fettsyrer, protein, karbohydrater, sukkerarter og salt.

Det finnes programmer for næringsberegning lett tilgjengelig på nettet, men disse inneholder ofte ikke de spesifikke råvarene som inngår i enkelte produkt.

Særlig kjøttprodusenter vil ha utfordring med å finne næringsberegninger tilpasset ulike kjøttråvarer, som f.eks. inngår i en pølse.

Kursholder Tom Chr. Johannessen, pølsemakermester og næringsmiddeltekniker hos Nofima har erfaring med næringsberegning av ulike typer lokalmatprodukter.

Benytt anledningen til å få en personlig forståelse for hvordan du skal næringsberegne dine produkter etter gjeldende krav.

Pakkeløsninger hva er best tilgjengelig og tilpasset mindre produsenter, vi ser på emballasjen, ulike maskiner og pakkeløsninger for mindre produsenter.

Dato og tidspunkt: Tirsdag 5. september 2023 fra klokka 10.00 – 14.00

Sted: Nettkurs på Teams

Målgruppe: Lokalmatprodusenter, produsentsammenslutninger og andre som selger lokalmat (<10 ansatte) PRIS: 450,-kr

Påmelding: Nettkurs: Lær om pakking og merking av egne lokalmatprodukter | Nofima

Foto: Mattilsynet