Kompetansenettverket i Midt-Norge

Område

Navet i Midt-Norge dekker fylkene Trøndelag og Møre og Romsdal.

Ansvarlig

Mære Landbruksskole er ansvarlig for Navet i Midt-Norge.

Hva gjør vi?

Matnavet på Mære tilbyr kompetanse og beslutningsstøtte som bidrar til økt lokal verdiskaping av mat og drikke. Vår målgruppe er produsenter med gårdstilknytning, samt små og mellomstore foredlingsvirksomheter.

Hvem er vi?

Matnavet på Mære er ett av fem Kompetansenettverk for lokalmat i Norge; Nord, Sør, Øst, Vest og Midt. Vi leverer variert kompetanse og spesielt  matfaglig kunnskap, til produsenter i Trøndelag og Møre og Romsdal.

Kompetansenettverket for lokalmat i Norge, ble opprettet i 2002, og er finansiert med årlige midler fra Jordbruksavtalen.

Oppdragsgiveransvaret til Kompetansenettverket lokalmat ligger til de fem fylkeskommunene som koordinerer arbeidet. Dette sikrer at nettverkene leverer et helhetlig og godt nasjonalt kompetansetilbud til næringen.

Matnavet på Mære har kontorer på Mære landbruksskole i Trøndelag. Ved å være en del av utviklingsavdelingen ved skolen er vi tett på all FoU-aktivitet som skjer i samspillet mellom skolen, gårdsbruket, forskningsaktørene og de store utstyrs- og næringsaktørene i Trøndelag.

Hva kan vi?

Sammen med våre matfaglige eksperter har vi bred erfaring fra næringsmiddelbransjen.

Gjennom snart 20 år har vi som kompetansenettverk hatt daglig dialog med lokalmatprodusentene i regionen. Vi kjenner derfor produsentenes utfordringer og behov.

Vår nærhet til produsenter, fagnettverk og partnerskap, bidrar til at vi kan utvikle og levere skreddersydd kompetanse til både nye og etablerte lokalmatprodusenter i regionen.

Kompetanse er viktig for å skape resultater i verdikjeden lokalmat. Fagkunnskap gir økt innsikt og forståelse, resultat, kvalitet styring og gir trygghet i produksjon og lønnsomt salg av produkter og tjenester for lokalmatprodusentene!

Neste arrangementer