Om oss

Er du lokalmatprodusent og har utfordringer i produksjonen eller trenger du påfyll av kunnskap og inspirasjon?

Fem kompetansenettverk, et i hver region, gir deg matfaglig kunnskap gjennom blant annet kurs og besøksordning.

Vi kan også bidra med å vise vei til andre kompetansemiljøer og mulige offentlige virkemidler basert på ditt behov.

Tilbudet i de ulike regionene bestemmes ut i fra behov og en årlig handlingsplan.

Hvilket fylke du bor i avgjør hvilken region i Kompetanse-nettverket du tilhører.

Tilbudene er imidlertid tilgjengelig for alle uavhengig av hvor du holder til.

Hvem kan få hjelp?

  • Lokalmatprodusenter med inntil 10 ansatte som har mål om å utvikle, foredle og selge kvalitetsprodukter basert på lokale råvarer
  • Spisesteder med lokalmatsatsing

Våre kurs arrangeres gjennom hele året. Kursoversikt finner du her.

Vi kan knytte din bedrift til en fagperson som kan gi deg matfaglig veiledning tilpasset de konkrete utfordringene bedriften din står overfor. Fagpersonen velges ut i fra ditt behov slik at den som besøker bedriften har god kjennskap til, og erfaring med store og små utfordringer som du måtte stå ovenfor.

En besøksordning er gratis og utgjør inntil 20 timer. Endelig antall timer bestemmes ut i fra en vurdering av bedriftens utfordringer. Timer utover maksgrensen dekkes av bedriften selv.

I tillegg til det matfaglige tilbudet hos Kompetansenettverket tilbyr også Stiftelsen Norsk Mat kompetanse innen markedstjenester for samme målgruppe.

Kontakt Stiftelsen Norsk Mat på:

lokalmat@norskmat.no
911 64 054 / 930 60 905
Norskmat