Foredling av grønnsaker

14
Sep 2021

9:00
  Nofima Ås, Osloveien, Ås, Norge

[tb_google_map address="Nofima Ås, Osloveien, Ås, Norge" height="150px"]

Foredling av grønnsaker

Todagerskurs med fokus på ulike måter å foredle grønnsaker på. Kurset er en kombinasjon av teori og praksis.

Dato: 14.- 15. september 2021

Tid: 09.00 – 17.00 (begge dager)

Påmeldingsfrist: 1. september 2021

For nærmere informasjon om kurset eller påmelding klikk her.

I løpet av kursdagene vil det bli lagt vekt på riktig behandling fra råvare til ferdig produkt gjennom bl.a. valg av utstyr, varmebehandling, tilsetnings- og hjelpestoffer, emballering og lagring. Kurset vil omfatte både teori og praktiske øvelser. For å tilby et mest mulig relevant kurs, ber vi om at det ved påmelding gis informasjon om hvilke problemstillinger og produkter deltagerne er interesserte i, slik at dette om mulig kan bli belyst i løpet av kurset.

Målet med kurset er å gi deltakerne grunnleggende kompetanse om prosessering av grønnsaker, og hvordan man kan oppnå stabile, gode produkter. Det vil bli lagt vekt på kvalitet og sensorisk opplevelse.

Målgruppen er lokale grønnsaksforedlingsbedrifter eller produsenter med mindre enn 10 årsverk, som har planer om å starte opp med lokal grønnsaksforedling.

https://nofima.no/aktivitet/foredling-av-gronnsaker/