Innføringskurs Ville vekster og smaker. Digitalt på Teams

14
Apr 2021

10:00
  Mære landbruksskole, Sparbu, Norge

[tb_google_map address="Mære landbruksskole, Sparbu, Norge" height="150px"]

Innføringskurs Ville vekster og smaker

14.april kl.10:00-15:30. Digitalt på Teams

Innføringskurset i sanking vil gi nødvendig grunnlag for praksis. Målsettingen er å gi deltakerne et trygt fundament både som produsent og oppkjøper. Vi ser på de mange positive sidene ved å bruke viltvoksende planter, alger og sopp i produkter og ser på hvilket regelverk man opererer innenfor, både ovenfor naturen og Mattilsynet.

Vi gir en innledning til den kunnskapen en trenger for å sanke trygt. Temaene vi går igjennom er blant annet smak, innholdsstoffer, sankingens historie, regelverk og forholdsregler. I løpet av dagen introduserer vi de mest aktuelle artene å sanke så du får kunnskapsgrunnlag for å begynne sankingen etterhvert som de ulike artene melder sin ankomst. Du får også tips til litteratur og utstyr.

Vi får også erfaringer fra en produsent om håndtering og bruk av ville vekster i videreforedling av mat.

Introduksjonskurset er lagt opp for å sette deg i gang med sanking så du får et erfaringsgrunnlag før del to av kurset som går 1.- 2.juni på Inderøy. Vi ser på vekster både i skog, ved ferskvann og i fjæra. Nærmere info og egen påmelding for kurset i juni kommer.

Kurset er for lokale produsenter som ønsker å benytte ville vekster og urter som smakstilsetting i sin lokale foredling for å fremme større produktmangfold og gode smaker på en trygg måte. For mer informasjon, klikk her.

For påmelding, klikk her.

Kontaktperson: Beth Tronstad tlf. 97594332, www.matnavet.no