Kurs i mattrygghet og HACCP-metoden

10
Apr 2024

9:00

TID: 10. april 2024, kl. 09:00 – 16:00

STED: Stokke Nedre Gård, Stokkevegen 139, 2825 Gjøvik

PRIS: kr. 1.800,- pr. person ink. lunsj og kursmateriell

For å sikre trygg matproduksjon er det nødvendig med kunnskap om risikofaktorer i egen produksjon, kombinert med effektiv tilrettelegging av hygiene.

Kurset gir innsikt i mattrygghet med mikrobiologi og hygiene, samt HACCP-metoden. HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) er en metode for å sikre maten, basert på at man på en systematisk måte vurderer risiko for å forebygge at noe går galt.

På Stokke Nedre Gård vil du tilegne deg verdifull kunnskap, delta i nyttige dialoger og utveksling av erfaringer med andre engasjerte mindre aktører.

Mål med kurset

Målet med kurset er at deltagerne får kunnskap om mattrygghet, som gjør dem bedre rustet til å vurdere risiko i egen virksomhet.

Med kunnskap fra kurset kan man arbeide videre med tilrettelegging av hygiene og HACCP-metoden i sin bedrift.

Målgruppe

Lokalmatprodusenter og serveringssteder med lokalmat på menyen (< 10 ansatte)

Påmelding og praktiske tips

Bindende påmelding innen 27.03.2024 klokken 12:00. Kurs i mattrygghet og HACCP | Nofima

Stokke Nedre Gård kan tilby overnatting for tilreisende kursdeltakere. Sjekk tilgjengelighet og priser her.

Kurset Mattrygghet og HACCP holdes i regi av Kompetansenettverk Lokalmat Øst, på på vakre Stokke Nedre Gård, og er et samarbeid med Statsforvalteren Innlandet, Innlandet FK og Innovasjon Norge.

Ved spørsmål ta kontakt med Gro H. Kleiberg (faglige) eller Gabriela Babic (påmelding).

Foto: Stokke Nedre Gård.
Illustrasjon: O. Dahl/Nofima