Digitalt – Innføringskurs ysting og kjerning

16
Feb 2022

10:00

 

Dato: 16. februar 2022

Tid: kl 10.00 -15.30, under MR-mat 2022

Sted: Digitalt

 

Kurset gir innføring i melketeknologi, fermentering, hygiene og mikrobiologi. Vi veksler mellom produksjonsvideo fra ysteriet og gjennomgang av teori.

Videoen deles inn i 6 bolker; pH-kalibrering, separering, laging av yoghurt, kremost og skjørost/cottage cheese og kjerning av smør. Spørsmål og diskusjon etter hver bolk pluss tilhørende teori.

Videoen viser trinnene i de ulike produktene. Kurset passer for deg med interesse for videreforedling av melk i etableringsfasen eller har kommet i gang.

Kurset følges opp med praktisk ystekurs til våren i Trondheim hvor det blir ysting og teori om mozarella, rocotta og steikeost. Egen info og påmelding kommer senere!

Fagansvarlig: Kari Helgetun Langfoss, NTNU Matteknologi

Kursansvarlig: Kompetansenettverket lokalmat Midt

Støttelitteratur sendes i forkant av kurset.

 

For spørsmål og påmelding: https://trondelag.pameldingssystem.no/mrmat-2022-digitale-fagdager#/program

Beth Tronstad tlf. 97594332 | www.matnavet.no

 

MR-mat:

15. februar – Fellesforedrag alle bransjer kl. 10 – 14

16. – 17. februar – Bransjekurs