Introduksjon og oppfriskning IK-mat og HACCP

01
Jun 2021

10:00

 

I nettmøtet går vi gjennom innholdet i en IK-mat-håndbok, og snakker generelt om teorien bak HACCP med flytskjema og fareanalyse. Det settes av tid til spørsmål og diskusjon. Sende gjerne inn dine spørsmål i forkant av møtet!

Målgruppen er små matbedrifter med inntil 10 ansatte, som foredler og selger kvalitetsprodukter basert på lokale råvarer.

Møtet varer fra kl. 10.00 – 12.00 og vil foregå på Teams. Møteinnkalling sendes noen dager i forkant.

Pris: 400 kr.

Påmeldingsfristen er 24. mai, og du kan melde deg på via lenken på denne siden: https://nofima.no/aktivitet/introduksjon-og-oppfriskning-ik-mat-og-haccp/

For å tilby et mest mulig relevant nettmøte, ber vi om at det ved påmelding gis kort informasjon om hvor i prosessen dere er, og om dere har et IK-mat-system.