Grunnmodul lokal kjøttforedling – Tre samlinger totalt

19
Apr 2021

9:00
  Nofima Ås, Osloveien, Ås, Norge

[tb_google_map address="Nofima Ås, Osloveien, Ås, Norge" height="150px"]

Grunnmodul lokal kjøttforedling

Grunnmodulen er et breddefaglig kurstilbud innen kjøttforedling og går over 3 samlinger (av to- og tredagers varighet). Det legges opp til individuell studie- og arbeidsperiode mellom hver samling.

Dato for samlingene:

Samling 1 er 19.-21. april 2021, digitalt på Teams (tid dag 1 er 09.00-14.00, dag 2 09.00-14-00 og dag 3 09.30 – 13.30)

Samling 2 er 1.-2. september 2021, Nofima Ås

Samling 3 er 29.-30. september 2021, sted kommer.

Pris: Kr 7000,- pr. person – hvis 2 personer fra samme bedrift blir prisen kr 12000,-. Inkl. lunsj og kursmateriell alle dagene.

For nærmere informasjon og påmelding se her.

Påmeldingsfrist er 8. april og påmeldingen er bindende. Det tas forbehold om avvikling av kurs ut fra smittesituasjonen vedrørende koronapandemien.

https://nofima.no/aktivitet/grunnmodul-lokal-kjottforedling-tre-samlinger-totalt/