HACCP kurs – tilrettelagt for reinkjøttprodusenter

23
Feb 2022

9:00
  Rein Styrke AS, Ajastealli 3, 9520 Kautokeino, Norge

Tidspunkt: 23.02.22 – 25.02.22. Onsdag kl. 09, avlsutning kl. 12 fredag.

Kurset vil gi kunnskap om HACCP-systemet. HACCP er et verktøy for å styre risiko og sikre mattrygghet. Formålet er å gjøre deltakere kjent med prinsippene i HACCP. De lærer å planlegge, gjennomføre og rapportere i henhold til HACCP metodikken.

Teori og praktiske øvelser.

Kurset foregår på samisk og er spesielt tilrettelagt for reinkjøttnæringen.

Kurslærer Ellen Cecilie Triumf-Buljo

For mer informasjon og påmelding: https://nibio.no/tema/mat/kompetansenettverk-for-lokalmat-i-nord/kurs/_/attachment/inline/eb0b4197-f650-4076-a684-c2d6732909b5:5160aaa1b6cc63132a785cafe4115464412ece1b/HACCP%20annonse%202022.pdf

Foto: Rein Styrke