Bladet Mathåndverk

De fem regionale kompetansenettverkene for lokalmat i Norge, har gått sammen og utgir fagbladet Mathåndverk.

Målet vårt er å styrke den matfaglige kompetansen til produsentene gjennom fagartikler og praktiske case.

I Mathåndverk kan du lese om ulike kompetansetilbud innen lokalmatnæringa, produkt- og bransjenyheter, innsiktsartikler og gode produsenthistorier.

Bladet vil også kunne presentere viktige prosjekter knyttet til lokalmat satsningen, både innen forskning og innovasjon og løfte frem interessante nettverk i de ulike regionene.

Bladet utgis både digitalt og i papirversjon.

Les ny utgave vinteren 2023

Les tidligere utgaver