Pølsemaker, pølsemaker hvor har du gjort av deg?

06
Nov 2019

10:00

Et grunnleggende kurs i kjøttproduksjon. Les mer og påmelding på Nofimas nettsider.

Pølser er noe de fleste aldri blir lei. Pølser passer i alle anledninger og man har mulighet å finne sin egen favoritt. Men, for å kunne lage gode farseprodukter trenger man kunnskap, noe dette kurset vil gi i både teori og praksis.

Vi ser for oss to kunnskapsrike dager med pølser i lange baner – grove/fine, tykke/tynne, milde/sterke, røkte/urøkte og deltagernes egne forslag. Det meste av tiden vil vi være i pølsemakeriet, så ta gjerne med egnet arbeidstøy om mulig.

Målet med kurset

Deltagerne skal lære å lage sine egne resepter
Deltagerne skal lære teori og praktisk farse-/pølseproduksjon
Deltagerne skal lære om kjøttråvaren og om hjelpe- og tilsetningsstoffer i pølseproduksjon

Målgruppe

Småskala kjøttprodusenter, med mindre en 10 årsverk, som driver med eller tenker på å starte opp med lokalmatproduksjon

Kursinnhold

Lære om kjøttråvaren fra ulike dyreslag
Hjelpe- og tilsetningsstoffer, hva bør man bruke og hvorfor
Hvordan virker de ulike ingrediensene i et farseprodukt, metodikken er viktig
Produksjon av urøkt og røkte pølser, bruk av ulike røykemetoder
Reseptberegning
Testing av utstyr – vi produserer pølser på ulikt utstyr slik at deltakerne får et innblikk i hva de ønsker videre
Merkeregler, vi sørger for at varedeklarasjonen blir riktig
Produktevaluering – vi tar en evaluering av produktene. Dersom noen ønsker har man anledning til å ta med egne produkter til denne evalueringen
Hva kan bedriften få hjelp til?

Praktiske tips

For de som trenger overnatting anbefaler vi Thon Hotel på Ski, tlf: 64 85 35 00 eller direkte booking via hjemmeside: www.thonhotels.no.