Mattrygghet og HACCP

04
Nov 2021

9:00
  Nofima Ås, Osloveien, Ås, Norge

[tb_google_map address="Nofima Ås, Osloveien, Ås, Norge" height="150px"]

Målet med kurset er at deltagerne skal få kunnskap om mattrygghet, som gjør dem i stand til å vurdere risiko i egen virksomhet. Kurset består av teori og noen enkle øvelser. I tillegg til innsikt i HACCP-metoden og mattrygghet blir det nyttig dialog og erfaringsutveksling med andre mindre aktører. Med kunnskaper fra kurset kan man arbeide videre med tilrettelegging av hygiene og HACCP i sin bedrift.

Kurset er for lokalmatprodusenter og serveringssteder med lokalmat på menyen (mindre enn 10 ansatte).

Link til mer informasjon og påmelding: Mattrygghet og HACCP | Nofima

Påmeldingsfrist er 22. oktober, og det er plass til maksimalt 12 deltakere. Det tas forbehold om tilstrekkelig antall deltakere.

https://nofima.no/aktivitet/mattrygghet-og-haccp-10/