HACCP kurs – tilrettelagt for reinkjøttprodusenter

10
Mar 2021

9:00
  Rein Styrke AS, Ajastealli 3, Kautokeino, Norge

HACCP kurs – tilrettelagt for reinkjøttprodusenter
Dato: 10.mars-12.mars 2021

Oppstart tirsdag kl.09, avslutning kl. 15 torsdag.

Sted: Rein Styrke AS, Ajastealli 3, 9520 Kautokeino

Kurset vil gi kunnskap om HACCP-systemet. HACCP er et verktøy for å styre risiko og sikre mattrygghet. Formålet er å gjøre deltakere kjent med prinsippene i HACCP. De lærer å planlegge, gjennomføre og rapportere i henhold til HACCP metodikken.

Teori og praktiske øvelser.

Kurset foregår på samisk og er spesielt tilrettelagt for reinkjøttnæringen. For mer info se her.

Kurslærer Ellen Cecilie Triumf-Buljo, Rein Styrke AS.

Påmelding til: ellen.triumf@reinstyrke.no eller tlf 91594944

Påmelding er bindende og faktura sendes.