Kurs i innmatproduksjon

16
Nov 2021

10:00
  Nofima Ås, Osloveien 1, Ås, Norge

Gjennom de senere år har vi sett en utvikling i at innmatprodukter ikke har den plassen på middagsbordet her til lands som tidligere. Dette er en utvikling vi ikke ønsker når vi tenker på de næringsstoffene vi går glipp av og ikke minst det perspektivet at når vi slakter et dyr, bør hele dyret gå til mat.

16. november arrangerer vi et heldagskurs i innmatproduksjon. Tema for dagen er:

  • Næringsinnhold i enkelte innmatprodukter
  • Produksjon av enkelte produkter
  • Bruk av innmatråvarer inn i tradisjonelle produkter
  • Hva er på det norske markedet i dag?
  • Smakstesting av enkelte innmatprodukter

Pris: Kr 2000,- pr person, inkl kursmateriale og lunsj.

https://nofima.no/arrangementer/kurs-i-innmatprodukter/