Grunnmodul salg og marked. 3 samlinger

08
Jun 2022

10:00
  Mære landbruksskole, Naustgrendvegen, Sparbu, Norge

DATO: 8. – 9. juni

TID: kl. 10 – 16

 

Lav lønnsomhet i landbruket gjør at flere bønder ønsker å selge egenproduserte landbruksvarer. Samtidig øker kompleksiteten i de ulike markedskanalene, med økte krav fra dagligvareaktørene, storkjøkken som sliter i kjølvannet av covid og framveksten av nye og spennende direktekanaler.
Mange lokalmatprodusenter kan veldig mye om råvare og produksjonsteknikker, men for å lykkes i å bygge en lønnsom bedrift er det behov for økt kunnskap om salg og marked.

Mål
Økt lønnsomhet til lokalmatprodusenter gjennom å tilføre/øke kompetanse på salg og marked.

Grunnmodulen vil tilby praktisk opplæring i metoder og verktøy som gjør deltakeren i stand til å:
• Utarbeide enkel merkevarestrategi
• Utarbeide egne kalkyler
• Utarbeide egen markedsplan
• Utarbeide egen kommunikasjonsplan
• Teste ut digital annonsering

Målgruppe
Kurset passer for alle lokalmatprodusenter på tvers av alle bransjer. Du skal helst være i gang med salg av egne produkter, sånn at du har kjent litt på problemstillingene vi tar opp i kurset

 

Mer info/påmelding: https://trondelag.pameldingssystem.no/grunnmodul-salg-og-marked

Spørsmål: bjotro@trondelagfylke.no | M: 975 94 332