Grunnmodul – videreforedling av frukt og bær

11
Mar 2020

9:00
  Osloveien 1, 1430 Ås, Norge

Grunnmodulen består av 6 kursdager fordelt på 3 samlinger (2 kursdager per samling). Kurset er en kombinasjon av teori, praksis og bedriftsbesøk.

Samling 1: 11.-12. mars 2020, Nofima Ås
Samling 2: 5.-6. mai 2020, Nofima Ås
Samling 3: 27.-28. okt. Sted kommer.

TID: 09.00 – 17.00 (dag 1), 08.30 -15.45 (dag 2)

Frukt og bær er gode kilder for mange stoffer som virker positivt på helsen vår, og det er viktig at de produktene vi lager er både velsmakende og produsert på best mulig måte.

I løpet av kursdagene vil det bli lagt vekt på riktig behandling fra råvare til ferdig produkt gjennom bl.a. valg av utstyr, varmebehandling, tilsetnings- og hjelpestoffer, emballering og lagring. Kurset vil omfatte både teori, praktiske øvelser og bedriftsbesøk. I tillegg gis informasjon rundt regelverk, merking av mat og mattrygghet. For å tilby et mest mulig relevant kurs, ber vi om at det ved påmelding gis informasjon om hvilke problemstillinger og produkter deltagerne er interesserte i, slik at dette om mulig kan bli belyst i løpet av kurset.

Gi deltakerne grunnleggende kompetanse om prosessering av frukt og bær og hvordan man kan oppnå stabile, gode produkter. Det vil bli lagt vekt på kvalitet, måling av kvalitet og sensorisk opplevelse. Hvordan øke verdi gjennom fagkunnskap, kvalitetssikring og kundeopplevelse.

Kursansvarlig er Nofima på Ås. for mer informasjon og påmelding se her.

https://nofima.no/aktivitet/grunnmodul-videreforedling-av-frukt-baer-og-gront/