Introduksjon i Mattrygghet og HACCP serveringsbedrifter og kaféer (digitalt)

05
Apr 2022

10:00

For alle som håndterer mat profesjonelt er det helt avgjørende at maten ikke påfører sykdom til de som spiser den.

Kursinnhold

Kunnskap om risiko ved egen produksjon sammen med god tilrettelegging av hygiene er nødvendig for å sikre at maten som serveres er trygg. Den digitale introduksjonen gir deg innsikt i mattrygghet med mikrobiologi og hygiene, samt HACCP-metoden. Samtidig får deltagerne nyttig dialog og erfaringsutveksling med andre mindre aktører. HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) er en metode for å sikre maten, basert på at man på en systematisk måte vurderer risiko for å forebygge at noe går galt. For å tilby et mest mulig relevant nettmøte, ber vi om at det ved påmelding gis kort informasjon om hvor i prosessen dere er, og om dere har et IK-mat-system.

Tid

10.00 – 13.00

Målgruppe

Serveringssteder med lokalmat på menyen (mindre enn 10 ansatte).

Kurset holdes i regi av Kompetansenettverk Lokalmat Øst.

Klikk her for påmelding eller kontakt Lily S. Rømcke, Nofima, lily.romcke@nofima.no

https://nofima.no/arrangementer/introduksjon-i-mattrygghet-og-haccp-serveringsbedrifter-og-kafeer-digitalt/