Innføringskurs i ysting med Pascale Baudonnel

12
Feb 2024

17:00

Innføringskurs i ysting med Pascale Baudonnel.

Tid: Kurset byrjar måndag 12. februar kl 17.00 og avsluttar fredag 16. februar kl 16.30

Stad: Sogn Jord- og Hagebruksskule

Påmelding skjer til/på epost: paamelding.sjh@vlfk.no.
Deltakaravgift: kr 5.400 (som inkl. middag og kveldsmat alle dagar)

Skulen leiger ut ledige internatrom, så meld frå om du ynskjer rom på skulen ved påmelding.

Ved spørsmål ta kontakt med: Sogn Jord- og Hagebruksskule, tlf.: 57 63 71 00
www.sjh.vgs.no

Samme program som for kurset i januar: Program for kurset finn du her