Kurs i nedskjæring, økt utbytte av slakteskrotten

02
Nov 2020

9:00
  Osloveien 1, 1430 Ås, Norway

[tb_google_map address="Osloveien 1, 1430 Ås, Norway" height="150px"]

Praktisk kurs i nedskjæring av storfe, lam, gris og vilt.

2. – 3. november 2020, Nofima, Ås

Ved å ta i bruk et nytt nedskjæringsmønster for storfe og storvilt kan man øke verdien på slakteskrotten, dette føre til at man sitter igjen med mere høyverdige produkter enn ved tradisjonell nedskjæring.

Tradisjonelt har det meste av forparten blitt brukt til kvernet kjøtt eller kokekjøtt, på dette kurset vil vi ta ut flere møre biffer av forparten, noe som igjen øker verdien på slaktet.

Vi vil også skjære ned lam og gris for optimal utnyttelse av disse i forhold til hvilke produkter vi ønsker.

I kurset tar vi også for oss mørning av biffer og fileter og gir praktiske tips til emballering av ulike kjøttprodukter.

Målet med kurset

Målet med kurset er at deltagerne skal kunne lære å skjære ut flere møre muskler fra forparten av storfe samtidig som vi vil gjennomgå tradisjonell nedskjæring av ulike dyreslag. Øke forståelsen av kjøttkvalitet, mørning og emballering, samt ha kunnskap om best mulig ressursutnyttelse av råvaren i forhold til videre produksjon.

Målgruppe

Lokalmatprodusenter og kjøttprodusenter, med mindre en 10 årsverk som driver med nedskjæring, eller er interessert i nedskjæring av storfe/vilt, lam eller gris.

Praktiske tips

For de som trenger overnatting anbefaler vi Thon Hotel på Ski, tlf: 64 85 35 00 eller direkte booking via hjemmeside: www.thonhotels.no.

Bindende påmelding innen 18.10.2020. Meld deg på ved å klikke på denne lenka.

Redusert kursavgift ved tilleggspåmelding til kurset «Pølsemaker, pølsemaker hvor har du gjort av deg?» som går 4.-5. 2020 på Nofima, Ås. 

https://nofima.no/aktivitet/kurs-i-nedskjaering-okt-utbytte-av-slakteskrotten-4/