Nettseminar Trygg foredling av grønnsaker

24
Nov 2022

9:00

I samarbeid med Økologiprogrammet, inviterer Kompetansenettverket for Lokalmat Øst til nettseminar om trygg foredling av grønnsaker.

Tid/sted: 24. november 2022, kl. 09.00-12:30 (inkl. 30 min pause) på Teams. 400 kr. per person.

Foredling av grønnsaker gir oss muligheter til å spise norske grønnsaker året rundt! Enkelte produkter og foredlingsmetoder kan imidlertid by på mattrygghetsmessige utfordringer. Kunnskap om risiko ved egen produksjon sammen med god tilrettelegging av hygiene, er nødvendig for å sikre at produkter av grønnsaker er trygge. Nettseminaret gir innsikt i mattrygghet med mikrobiologi og hygiene, samt HACCP metoden. Holdbarhet på slike produkter vil også belyses.

Send gjerne inn spørsmål og temaer som ønskes tatt opp i forkant av nettseminaret på e-post:

Gro Haugvaldstad Kleiberg: gro.h.kleiberg@nofima.no og

Cecilia Midtsund Kippe: cecilia.kippe@nofima.no

Påmelding: https://www.deltager.no/event/nettkurs_-_trygg_foredling_av_gronnsaker_24112022

Bindende påmelding innen 21.11.2022

Påmeldte deltakere får tilsendt egen invitasjon til nettseminaret på Teams via e-post.

Målgruppe: Lokalmatprodusenter (< 10 årsverk) som foredler norske grønnsaker, og økologiske produsenter.

Gratis fotoer av Hjemmelaget

Foto: SeppH/Pixabay.com