Trygg mat

08
Dec 2021

9:00
  Mosjøen videregående skole, Avdeling Marka, 8658 Mosjøen, Norge

[tb_google_map address="Mosjøen videregående skole, Avdeling Marka, 8658 Mosjøen, Norge" height="150px"]

DATO:  8. desember

TID:  kl 9.00 – 16.00

STED:  Mosjøen videregående skole, studiested Marka, Hongaardsvegen 33, 8658 Mosjøen

 

Kunnskap om risiko ved egen produksjon sammen med god tilrettelegging av hygiene er nødvendig for å sikre at maten er trygg. Kurset gir innsikt i mattrygghet med mikrobiologi og hygiene, samt HACCP metoden. Samtidig får deltagerne nyttig dialog og erfaringsutveksling med andre mindre aktører. HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) er en metode for å sikre maten, basert på at man på en systematisk måte vurderer risiko for å forebygge at noe går galt.

 

Mål for kurset:

Målet med kurset er at deltagerne skal få kunnskap om mattrygghet, som gjør dem i stand til å vurdere risiko i egen virksomhet. Kurset består av teori og noen enkle øvelser.

Med kunnskaper fra kurset kan man arbeide videre med tilrettelegging av hygiene og HACCP i sin bedrift.

 

For mer informasjon og påmelding:

https://nibio.no/tema/mat/kompetansenettverk-for-lokalmat-i-nord/kurs/_/attachment/inline/eb0b4197-f650-4076-a684-c2d6732909b5:751f5e67b31e171a6124a86e83edd422ad762495/Annonse%20kurs%20i%20%20Mattrygghet%20Nordland.pdf