Grunnmodul Kjøtt – råvare produksjon og kvalitet (3 samlinger)

17
Jan 2023

10:00
  Halsan Kjøtt, Tømtevegen, Levanger, Norge

[tb_google_map address="Halsan Kjøtt, Tømtevegen, Levanger, Norge" height="150px"]

Veien fra slakt til kunden får kjøpt ferdig pakket kjøtt eller kjøttprodukt

3 samlinger (to dagers samlinger) med teori og praktiske øvelser og omvisning i velutstyrt foredlingsanlegg/pakkeri.

Tid og sted

Fysisk: 17.-18. januar 2023 Halsan Kjøtt, Levanger
Digitalt: 14.-15. februar på Teams. Link mottas dagen før
Fysisk: 22.-23. mars på Steinkjer

Målgruppe
Opplæringen egner seg for produsenter som selger eget kjøtt enten du foredler selv, eller du benytter leiearbeid. På sikt tenker du kanskje å produsere i egne lokaler. For medarbeidere i kjøttvirksomheter er kurset god anledning til å friske opp detaljer i kjøttfaget. Pølsemakermester Tom Chr. Johannessen, Nofima, har topp kompetanse og har lang erfaring i kjøttfaget. I tillegg ser vi på hvordan man kan få økt lønnsomhet og bedre markedsføring av sine produkter og konsept.

Allerede første samling blir det praktisk produksjon av fersk og spekede produkter, teori og framgangsmåter. Ta med rene klær.

For nærmere program se link under.

Pris: kr 2300 inkluderer servering, støttelitteratur, resepter og maler, felles middag på Berg Gård. Fakturering i etterkant av samlingene.

Kontaktperson: tlf. 97594332 Beth Tronstad

For mer info og påmelding:  https://trondelag.pameldingssystem.no/grunnmodul-kjott#/program