Kurs i trygg mat

09
Nov 2021

9:00
  Tordenskjolds gate 65, Kristiansand, Norge

[tb_google_map address="Tordenskjolds gate 65, Kristiansand, Norge" height="150px"]

TID: kl. 9.00 – 16.00

STED: Fylkeshuset, Tordenskjoldsgt 65, 4605 Kristiansand

PRIS: 1100,- inkl. lunsj og kursmateriell

PÅMELDINGSFRIST: innen 25. oktober.

 

Kunnskap om risiko ved egen produksjon sammen med god tilrettelegging av hygiene er nødvendig for å sikre at maten er trygg. Kurset gir innsikt i mattrygghet med mikrobiologi og hygiene, samt HACCP metoden. Samtidig får deltagerne nyttig dialog og erfaringsutveksling med andre mindre aktører.

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) er en metode for å sikre maten, basert på at man på en systematisk måte vurderer risiko for å forebygge at noe går galt.

Mål for kurset

Målet med kurset er at deltagerne skal få kunnskap om mattrygghet, som gjør dem i stand til å vurdere risiko i egen virksomhet. Kurset består av teori og noen enkle øvelser. Med kunnskaper fra kurset kan man arbeide videre med tilrettelegging av hygiene og HACCP i sin bedrift.

Målgruppe

Lokalmatprodusenter og serveringssteder med lokalmat på menyen (<10 ansatte).

Max 18 kursdeltagere. Det tas forbehold om tilstrekkelig påmelding. Kurset kan endres i henhold til koronasituasjonen i distriktet.

 

Mer om kurset og påmelding:

https://nofima.no/arrangementer/kurs-i-trygg-mat/