Kompetansenettverk lokalmat

Er du lokalmatprodusent og har utfordringer i produksjonen eller trenger du påfyll av kunnskap og inspirasjon?

Vi kan hjelpe deg.

Vi tilbyr kompetanse og beslutningsstøtte som bidrar til økt lokal verdiskaping av mat og drikke. Vår målgruppe er produsenter med gårdstilknytning, reindrift, samt små foredlingsvirksomheter med lokal tilknytning.

Fem regionale kompetansenettverk for lokalmat i Norge

Hvilket fylke du bor i avgjør hvilket Kompetansenettverk du tilhører.

Tilbudene er imidlertid tilgjengelig for alle uavhengig av hvor du bor. Det er et utstrakt samarbeid på tvers av regionene om utvikling og gjennomføring av kompetansetiltak.

Ny utgave av bladet Mathåndverk


Klikk her for å lese bladet

Medieklipp

Bakstelauget vil skape arbeidsplasser

NTB Kommunikasjon 28.05.2020 12:46

Bakstelauget vil skape arbeidsplasser

Nofima 28.05.2020 08:40

Tilskuddsmidler til landbruket

Radio Nordkapp 22.04.2020 11:42

Filmer

Vi som står bak navene