Digitalt kurs i Trygg mat

11
Jun 2024

9:00

TID: kl 9.00 – 13.00

STED: Digitalt på Teams

 

For alle som håndterer mat profesjonelt er det helt avgjørende at maten ikke påfører sykdom til de som spiser den.

Kunnskap om risiko ved egen produksjon sammen med god tilrettelegging av hygiene er nødvendig for å sikre at maten er trygg. Kurset gir innsikt i trygg produksjon av mat. Emner som lovgivning, mikrobiologi og hygiene, samt HACCP metoden for fareanalyse blir gjennomgått på kurset.

 

Mål for kurset:

Målet med kurset er at deltagerne skal få kunnskap om mattrygghet som gjør dem i stand til å vurdere risiko i egen virksomhet. 

Med kunnskap fra kurset kan man arbeide videre med tilrettelegging av hygiene og HACCP i sin bedrift. 

 

Kursholder:  

Seniorrådgiver og forsker Gro H. Kleiberg ved NOFIMA

 

 

Mer informasjon og påmelding:

https://nibio.pameldingssystem.no/trygg-mat