Naturlige og vaskede skorper

For forbrukerne er skorpen det første de møter på en ost og kan avgjøre om de kjøper den eller ikke. Det visuelle inntrykket er viktig for mange av våre handlinger, og selvsagt også når vi handler mat. Det vi ser må være tiltalende. Nå er det for osts vedkommende slett ikke alltid at det er…