Naturlige og vaskede skorper

For forbrukerne er skorpen det første de møter på en ost og kan avgjøre om de kjøper den eller ikke. Det visuelle inntrykket er viktig for mange av våre handlinger, og selvsagt også når vi handler mat. Det vi ser må være tiltalende. Nå er det for osts vedkommende slett ikke alltid at det er sammenheng med hvor vakker osten ser ut, i realiteten skorpen og hvor “vakkert” den smaker, derfor er kunnskap om skorper viktig. På den annen side, den kunnskapen kan også hjelpe deg til å vurdere kvaliteten på en ost ut ifra hva du ser, for eksempel om det er feil ved osten. Fra en produsents ståsted, er skorpen en vesentlig faktor i forhold til hva slags ost man vil yste, skorpen definerer gjerne ostetypen.

Her kan du lese del 2 av 3 om skorper, et utdrag fra minkurs satt sammen av oss i Kompetansenettverket lokalmat og Osteperler.

https://landbruksnytt.no/kompetansenettverk-lokalmat/article/naturlig-og-vaskede-skorper